Metoder

​Metoderne Emotionsfokuseret parterapi (EFT) og Imago parterapi er begge forskningsbaserede metoder inden for psykoterapien. Begge metoder er udviklet i USA.​

Parterapi er i disse metoder et rum, hvor det sårbare får plads. At åbne for sårbarheden er at åbne for følelsen af samhørighed og derved kommer livglæden.

I de fleste parforhold er der et negativt mønster, som i EFT kaldes ’Den negative dans’ eller ’negative cyklus’.

Når den cyklus dominerer, så bliver vi alle udfordret som par. Den positive cyklus er, når der er tryghed og parforholdet føles levende,

Det er typisk, når det negative mønster fylder for meget, at man begynder overveje parterapi.

Den negative cyklus kan blive en spiral med kritik, bebrejdelser, trækken sig væk osv. Det er for os alle en svær og genkendelig spiral. Som vi ved fælles hjælp skal stoppe.

Vi er ofte gode til at formulere det vi er utilfredse med og det vi ikke vil have. Og kan have meget svært ved at se os selv og hvad der er vores egen andel i konflikten.​

​​Metoderne Emotionsfokuseret parterapi og Imago parterapi har det tilfælles, at vi i terapien får tydeligere øje på mønsteret og bliver et team om at løse det.

Vi øver os i parterapi som par, i at udtrykke os og åbne os, så vores partner lettere kan forstå, hvad det er vi kæmper med; parforholdet bliver ikke gjort forkert; vi er hver især ikke forkerte. Vi ryger ind i en negativ spiral og så tager spiralen det trygge, livfulde væk. Det er hårdt. På ydersiden, det der er indholdet i vores kampe, udtrykker vi ofte irritation, frustration, vrede, ked af det hed. Yderside reaktionerne kan føles sande og rimelige. Men i den negative dans peger vi pilen mod hinanden- så vi hver især føler os utilstrækkelige, i afmagt, kritiserede og lidt alene i verden.

På indersiden savner vi ofte, at partneren gør noget andet, viser os noget andet, og at han, hun viser og udtrykker følelser og sårbarhed. For os begge gælder det, at vi ikke altid ved hvad det er, vi savner. Eller det kommer ud som krav og bebrejdelser, og partneren føler sig forkert, utilstrækkelig, værdiløs og tom, og har svært ved at se og møde os.

​Parterapien handler om at få genskabt den gensidige empati og forståelse, respekt for hinanden og hinandens ståsted og måske gammel ’bagage’, og eventuelt dermed for gamle overlevelses- og beskyttelsesinstinkter. På den måde åbnes der op, det bliver trygt nok, så de dybereliggende umødte behov vi har kan blive hørt og forstået af vores partner.

Vores partner kan meget lettere have empati og forståelse for os, når vi viser sårbarhed og reflektere, end når vi kritiserer og bebrejder, trækker os, sætter en mur op, eller bliver kritiske og hårde i tonen.

​​

Det særlige og effektfulde ved Imago parterapi metoden er, at vi der øver os i at kommunikere, så vi kan nå hinanden og netop opnå den forståelse og empati fra hinanden vi ofte så dybt længes efter.

Det kræver at vi kan tale efter tur, og lytte på en dybere og mere indsigtsfuld måde til de svære temaer som fx arbejde, børn, familie, økonomi, sex, utryghed, svigt med mere, som vi alle slås med i vores liv. Temaer som vi, hvis vi ikke kommer i dybere kontakt om dem, danser rundt om, og derved risikerer med tiden at miste den nærende kontakt. Kontakt får vi blandt andet igennem nogle mulige værdifulde indsigter i hinandens liv, tanker og følelser. De fleste af os kan huske hvor let det var da vi mødtes. Men misforståelser kan i den situation med tiden alt for let komme imellem os.

Det værste er, når kontakten er væk. Det gør så ondt og så går den negative dans i gang

PARFORHOLDETS STORE PROBLEM ER TABET AF KONTAKT.

​Fotos på hjemmeside:

Suste Bonnén og Nils Krogh

Illustrationer på hjemmeside:

Lene Perez fra bogen Stressfri zone i dit par- og familieliv; Frydenlund. 

Af Mai-britt Schwab

Mai-Britt Juel Schwab Andersson

  • Certificeret par og relationsterapeut
  • Psykoterapeut MPF
  • Psykomotorisk terapeut,
  • Cand. mag. i dansk og psykologi

Kontakt mig

Telefon 25 31 77 42
E-mail: ​maibrittschwab@gmail.com

Medlem af Psykoterapeutforeningen, MPF, og arbejder under foreningens etiske retningslinjer.

Huset Schwab

Klinikken ligger i Ålborg, nærmere oplysninger efter aftale.

CVR: 26405718