Sådan hjælper terapien jer

​​​Vi taler om hvilket udbytte I ønsker jer. Om I ønsker et kort forløb, eller gerne vil igennem et længere forløb, som virkelig skaber varig positiv forandring for jer.

  • Vi arbejder med at forstå jeres ‘kerne udfordring’ – ofte konfliktens mønster
  • Vi arbejder med at genetablere nærhed og kontakt, hvilket kan lade sig gøre, når begge parter vil blive i parforholdet.​

Fase 1. Konflikten forstås, og trappes ned. (Over 2- 5 sessioner)

Fase 2. Der kommer mere tryghed imellem jer og I begynder stille og roligt, at kunne reparere konflikter og genfinde nærhed og kontakt. Udviklingen er at begynde at se eget mønster i den negative cyklus, som konflikten eller afstanden mellem jer, er et udtryk for.​

Obs: Det er naturligt med at det går to skridt frem og et tilbage. Der er meget på spil for begge og sårbarheden kan i en periode give en oplevelse af, at stå i stampe eller aldrig nå målet. Denne parterapi kan hjælpe jer mod målet under forudsætning af at I begge vil flytte jer ind mod hinanden.

I dette trin fordybes parrets egen indsigt i, hvordan begge bidrager til konflikt mønsteret. Parret lærer at tale trygt om udfordringerne. Parret kan stoppe konflikten og reparere når konflikten uundgåeligt kommer. Resultat: Kærligheden fordybes. Båndet bliver stærkere. Nærheden og trygheden genfindes.​

Fase 3. Her arbejder vi med at jeres vedvarende evne til at reparere og finde nye løsninger på opståede problemer. At kunne genfinde tryg nærhed igen efter en konflikt som vi forstår som uundgåelige negative mønstre alle fanges ind i.​​

​Mål for parterapien

At I på en tryg måde kan tale om de ømme sårbare steder, hvor det gør ondt, når der opstår ny konflikt. At I kan reparere konflikten og komme videre i jeres fælles ønskede retning, i jeres fælles liv.

Terapien hjælper til at afklare hvordan I hver især, dvs. hvor du selv reagerer under par -konflikten og kan hjælpe dig ud af et mønster, hvor du enten opgiver og bliver deprimeret, eller slider alt for hårdt for kontakt på en udmattende måde. Begge mønstre er naturlige, men ødelægger forholdet hvis de bliver automatiserede og eneste handlemulighed. Samtidig med at vi selv får det dårligere.

Husk at konflikter er uundgåelige. Men vi kan lære at vokse sammen i konflikten og fordybe tryghed og kærligheden.

Konflikten kan ubearbejdet skabe afstand og ensomhed for begge i forforholdet.

Dette beskrevede forløb bygger i grundtanken på parterapien EFT, Emotions fokuseret par terapi, udviklet af Sue Johnson, som er den mest valide og forskningsbaserede metode, med de bedste resultater for par. Der er andre forhold der spiller ind og jeg integrerer den vigtigste og nyeste viden, der findes på området, på en praktisk anvendelig måde. Sue Johnsons forskning viser at generelt har et par brug for mellem 8 og 12 sessioner. Er der særlige udfordringer er det nødvendigt at fortsætte parterapien indtil målet er nået, for at undgå tilbagefald til det mønster som ødelægger forholdet.

​Fotos på hjemmeside:

Suste Bonnén og Nils Krogh

Illustrationer på hjemmeside:

Lene Perez fra bogen Stressfri zone i dit par- og familieliv; Frydenlund. 

Af Mai-britt Schwab

Mai-Britt Juel Schwab Andersson

  • Certificeret par og relationsterapeut
  • Psykoterapeut MPF
  • Psykomotorisk terapeut,
  • Cand. mag. i dansk og psykologi

Kontakt mig

Telefon 25 31 77 42
E-mail: ​maibrittschwab@gmail.com

Medlem af Psykoterapeutforeningen, MPF, og arbejder under foreningens etiske retningslinjer.

Huset Schwab

Klinikken ligger i Ålborg, nærmere oplysninger efter aftale.

CVR: 26405718