Parterapisession og forløb

Et effektivt parterapi forløb, består i at lære tryg adfærd imellem os som par. Terapien bygger på en grundforudsætning, at vi alle har brug for at være i en tryg relation med en betydningsfuld partner; at føle os gensidigt værdsatte og elskede.

​​

At lære eller genlære en tryg væremåde i parforholdet er en proces, hvor der arbejdes med det der sker imellem jer som par, dvs. jeres negative cyklus, men også med den individuelle cyklus og de individuelle tilknytningsstrategier.​​​

Problemer i relationen er en helt legitim og naturlig grund til at søge terapi. Utryghed i den vigtige relation til partneren kan forstærke ængstelse, depression, angst og dysfunktionelle familiemønstre. ​​​​

Negative mønstre i parrelationen har altid en mening, og skabes af underliggende uudtalte behov for støtte og savn af følelsen af at være elsket. Forskningen viser at voksne, på nøjagtig samme vis som børn, har brug for at føle sig værdifulde og elsket, for at kunne fungere optimalt i relationen. Og når vi ikke føler os elsket begynder vi at lave ballade så at sige. Det sætter den negative spiral i gang.​

Parterapien hjælper parret med at reorganisere de negative mønstre og interaktioner. Gennem et forløb vil parret genlære eller tilegne sig en mere tryg tilknytning som forudsætning for at kunne skabe det forhold som parret inderst inde drømmer om. ​​​​

Som par starter I med en enkelt session og kan herefter beslutte sig til om et forløb passer for jer. Et forløb er typisk mellem 8 og 12 sessioner. Ved tillidsbrud som utroskab, vold, megen vrede og frustration, mm. er der typisk brug for flere sessioner. Hertil viser forskningen at en til to individuelle sessioner for begge med parterapeuten, giver en bedre indsigt for hver af jer med henblik på at fordybe terapien og forstå ens egen andel af det negative mønster.

Min egen erfaring og forskningen viser at et godt og nært parforhold er en livsrejse man er på sammen og at parterapien må have fokus på den trygge tilknytning på et dybere niveau for at være holdbar.​​

Især forskningen inden for Emotionsfokuseret Parterapi ved Sue Johnson har været et gennembrud i at forstå den voksne kærligheds forudsætninger og vildveje.​​

“We believe that the best way to create healing in your relationship is to actually focus on your relationship”

Haville Hendrix

​Det viser sig at være vigtigt for par, der ønsker at blive sammen i et langvarigt forhold, at kunne vise sårbarhed, kunne være sårbare sammen og dele svære følelser. Fordi den kontakt gør det trygt og sikkert at være par og dermed kan de ømme og bløde følelser få plads. Ofte ved man ikke rigtigt hvad man føler, fordi forholdet er havnet i en slags kaos, som vi kalder ‘Stormen’ eller ‘Den negative dans’. Der kan parterapien hjælpe.

I den første samtale afklarer vi sammen, hvorfor I kommer og begynder at arbejde med det, der udfordrer jer.

Hvordan foregår parterapi og hvad er prisen?

​​Hvordan foregår parterapi, er et ofte stillet spørgsmål i telefonen.

Det er selvfølgelig vigtigt at vide lidt om, hvad der sker i en parterapi session og her er lidt information om det.

Jeg møder jer, der hvor I er. Spørger jer hvilket udbytte der vil være godt for jer i den første samtale. Før I kommer sætter jeg mig ind i hvem I er, ved at I skriver en kort mail til mig med basisoplysninger, navne, alder arbejde evt. børn; ingen følsomme oplysninger.

Derefter taler vi om hvordan jeres situation ser ud- hvordan I hver især oplever det. Og det er vigtigt at I begge føler jer hørt og forstået.

For at hjælpe jer bedst muligt, bruger jeg den faglighed som jeg har oparbejdet gennem 30 års klinisk praksis. I møder ikke kun virksomme parterapeutiske interventioner, men også lang erfaring som jeg vil bruge til at hjælpe jer i den retning, I gerne vil. Parterapien forgår i en fleksibel, lyttende og gensidig respektfuld atmosfære, samtidig med at den viser jer vejen, og giver jer vigtige erfaringer og oplevelser som skal hjælpe jer med at ændre den negative cyklus.​

Med et forløb kan I gøre jeres parforhold trygt igen​

Priserne er som følger: Parterapi sessioner pris 1500,-. Sessionernes varighed er 90 minutter. Parterapi sessioner 2 x 60 min 2000,- (plus10 min pause). Rabat ved forløb. Individuelle sessioner 1000,- pr time. ( priserne er pr. 20 april 2020).

Online terapi er samme priser. Yderligere rabat for studerende mm. Oplyses ved henvendelse på mail eller tlf /sms.​

​Fotos på hjemmeside:

Suste Bonnén og Nils Krogh

Illustrationer på hjemmeside:

Lene Perez fra bogen Stressfri zone i dit par- og familieliv; Frydenlund. 

Af Mai-britt Schwab

Mai-Britt Juel Schwab Andersson

  • Certificeret par og relationsterapeut
  • Psykoterapeut MPF
  • Psykomotorisk terapeut,
  • Cand. mag. i dansk og psykologi

Kontakt mig

Telefon 25 31 77 42
E-mail: ​maibrittschwab@gmail.com

Medlem af Psykoterapeutforeningen, MPF, og arbejder under foreningens etiske retningslinjer.

Huset Schwab

Klinikken ligger i Ålborg, nærmere oplysninger efter aftale.

CVR: 26405718