Parterapisession og forløb

 

Et effektivt parterapi forløb, består i at lære tryg adfærd imellem os som par. Terapien bygger på en grundforudsætning, at vi alle har brug for at være i en tryg relation med en betydningsfuld partner; at føle os gensidigt værdsatte og elskede.

  

At lære eller genlære en tryg væremåde i parforholdet er en proces, hvor der arbejdes med det der sker imellem jer som par, dvs. jeres negative cyklus, men også med den individuelle cyklus og de individuelle tilknytningsstrategier.   

Problemer i relationen er en helt legitim og naturlig grund til at søge terapi. Utryghed i den vigtige relation til partneren kan forstærke ængstelse, depression, angst og dysfunktionelle familiemønstre.     

Negative mønstre i parrelationen har altid en mening, og skabes af underliggende uudtalte behov for støtte og savn af følelsen af at være elsket. Forskningen viser at voksne, på nøjagtig samme vis som børn, har brug for at føle sig værdifulde og elsket, for at kunne fungere optimalt i relationen. Og når vi ikke føler os elsket begynder vi at lave ballade så at sige. Det sætter den negative spiral i gang. 

Parterapien hjælper parret med at reorganisere de negative mønstre og interaktioner. Gennem et forløb vil parret genlære eller tilegne sig en mere tryg tilknytning som forudsætning for at kunne skabe det forhold som parret inderst inde drømmer om.     

Som par starter I med en enkelt session og kan herefter beslutte sig til om et forløb passer for jer. Et forløb er typisk mellem 8 og 12 sessioner. Ved tillidsbrud som utroskab, vold, megen vrede og frustration, mm. er der typisk brug for flere sessioner. Hertil viser forskningen at en til to individuelle sessioner for begge med parterapeuten, giver en bedre indsigt for hver af jer med henblik på at fordybe terapien og forstå ens egen andel af det negative mønster. 

Min egen erfaring og forskningen viser at et godt og nært parforhold er en livsrejse man er på sammen og at parterapien må have fokus på den trygge tilknytning på et dybere niveau for at være holdbar.  

Især forskningen inden for Emotionsfokuseret Parterapi ved Sue Johnson har været et gennembrud i at forstå den voksne kærligheds forudsætninger og vildveje. 

 

“We believe that the best way to create healing in your relationship is to actually focus on your relationship”

Haville Hendrix

 

Det viser sig at være vigtigt for par, der ønsker at blive sammen i et langvarigt forhold, at kunne vise sårbarhed, kunne være sårbare sammen og dele svære følelser. Fordi den kontakt gør det trygt og sikkert at være par og dermed kan de ømme og bløde følelser få plads. Ofte ved man ikke rigtigt hvad man føler, fordi forholdet er havnet i en slags kaos, som vi kalder ‘Stormen’ eller ‘Den negative dans’. Der kan parterapien hjælpe.

 

I den første samtale afklarer vi sammen, hvorfor I kommer og begynder at arbejde med det, der udfordrer jer.

 

Med et forløb kan I gøre jeres parforhold trygt igen

 

Sessionsprisen er 1500,-, for 90 min. Sessionen betales på mobilpay 42566 før eller lige efter sessionen. Individuelle sessioner = 1000,- for en session.  Der er rabat ved aftalte forløb og for studerende.