Superviserende træning

 

Superviserende træning i Grundøvelser den 8 og 9 september i Aalborg.

 

I træningen indgår cases, spørgsmål og særlig interesseområder indenfor Grundøvelser som deltagerne kommer med.

Det kan være:

Arbejdet med sig selv med Grundøvelserne

Omsætning af Grundøvelser til klienter med udfordringer

Arbejde med delaspekter af Grundøvelser som fx Akser, Tyngde, Åndedræt, Koordination, Elasticitet, Dialogen.

Tilknytningsforstålsen i relation til Grundøvelsesarbejdet

Nervus vagus – The Polyvagal Theory – i praksis med Grundøvelsen

Integration af Mindfulness

Træningen er for færdiguddannede med en vis erfaring. Og det er en fordel af have læst og fordybet sig lidt i Kompendiet: Grundøvelser i et udviklingsperspektiv af Mai-Britt Schwab og Margit Haxthausen. ‘Når øvelser bliver terapi’ – en klient- og relationsorienteret tilgang til kropsterapi. Undervisningen lægger sig ovenpå den udvikling som er beskrevet af os i undervisningsmaterialet. Derfor Masterclass da det er forfinelse af håndværket og kunstarten ‘Kropsterapi og Afspænding’.

Udviklingen og videreudviklingen af Grundøvelser som er varetaget af Mai-Britt og Margit blandt andre, har en lang historie som vi er ved at beskrive. Selve Grundøvelserne som de er udviklet og beskrevet af Grethe Jørgensen, grundlæggeren af systematiseringen, terminologien og formidlingsdelen som den var i sin klassiske form på Skolen for Kropsterapi og Afspænding, er vores udgangspunkt. Men igennem årene har vi integreret den viden og de teorier som ligger i tråd med den terapeutiske, psykologiske- og pædogogiske del af de klassiske grundøvelser. Det er Tilknytnings -og relationsterapi, Anerkendende og klientorienteret dialog, og udviklingen indenfor den internationale psykoterapi som i høj grad integrerer forskningen i hjernen og kroppens sammenspil. I Kompendiet nævnt ovenfor nævnes de kilder som kan uddybe denne del yderligere ved brug af kompendiet.

 

Tilmelding til mailen maibrittschwab@gmail.com

pris 1800, – for begge dage, ialt 12 timers kursus

-exklusiv frokost som kan tilkøbes 75,- pr dag.

-exklusiv kompendiet som ligeledes kan købes hos Mai-Britt og Margit ved bestilling over mailen. 270,- plus porto 80kr.

Betaling på Mobilepay business 25317742 – med angivelse af navn ( firma) og tlf nr hvorefter jeg sender kvittering.

Hvis Institution betaler over Eannr eller lignende skrives dette på tilmeldingsmailen som du sender til mig.

Der udstedes kursusbevis

Betaling ved tilmelding senest 1 juli. må gerne betales i 2 rater, 1 juli og 1 1 september. Men tilmeldingen er bindende til begge dage fra 1 juli 2017. af hensyn til dem der kommer med fly og tog og har købt og bestilt billetter.