Hvordan foregår parterapi

Hvordan foregår parterapiHvordan foregår parterapi, er et ofte stillet spørgsmål i telefonen.

Det er selvfølgelig vigtigt at vide lidt om, hvad der sker i en parterapi session og her er lidt information om det.

Jeg møder jer, der hvor I er. Spørger jer hvilket udbytte der vil være godt for jer i den første samtale. Før I kommer sætter jeg mig ind i hvem I er, ved at I skriver en mail til mig med basisoplysninger.

Derefter taler vi om hvordan jeres situation ser ud- hvordan I hver især oplever det. Og det er vigtigt at I begge føler jer hørt og forstået.

For at hjælpe jer bedst muligt, bruger jeg den faglighed som jeg har oparbejdet gennem 30 års klinisk praksis. I møder ikke kun virksomme parterapeutiske metoder, men også lang erfaring som jeg vil bruge til at hjælpe jer i den retning som I gerne vil.

Parterapien forgår i en fleksibel, lyttende og respektfuld atmosfære, samtidig med at den viser jer vejen frem, og giver jer redskaber til at komme videre.

Selve parterapi metoden understøttes af viden om og forskning i relationer, tilknytning, neuropsykologi og neurobiologi. Hjerne- bevidsthed- krop- relation sammenhængen.

Forskningen både neurobiologi og tilknytning viser, at vores selvopfattelse og opfattelse af andre bliver til og udvikles igennem vore relationer, og kontakten med betydningsfulde andre. Tryghed skabes i relationer og kun i relationer.

Teoretisk fundament findes derfor i tilknytningsteori og forskningen heri (John Bowlby, Sue Johnson), narrativ forståelse (Greenberg, Holmgren), anerkendende dialog (Carl Rogers),  Mentalisering og Mindsight ( Daniel Siegel m.fl);